Eerste consult Bij het eerste consult vindt er een kennismaking plaats en wordt er een gezondheidsvragenlijst afgenomen. Uw klachten en wensen zullen met u besproken worden en vervolgens zal er een mond- en gebitsonderzoek gedaan worden. Er worden indien nodig röntgenfoto's genomen. Hierna worden de bevindingen en eventuele behandelopties uitgebreid met u besproken.
Vervolgbehandelingen Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook krijgt u informatie over: de te verwachten resultaten, de risico’s van een behandeling, het aantal behandelingen. de duur van de behandelingen en de kosten van de behandeling. De meeste behandelingen doen we zelf. Voor specialistische behandelingen verwijzen we u door naar specialisten in de buurt (zoals de orthodontist, kaakchirurg en implantoloog), zodat u altijd de beste zorg krijgt.
Preventie Wij besteden veel tijd aan preventie en voorlichting. Kinderen krijgen bij ons de best mogelijke zorg. Op de dinsdagen werkt er een gediplomeerd mondhygiëniste.
T A N D A R T S P R A K T I J K   J. G.  H E E Z E N
Kleine ingrepen Die bespreken we direct met u en de behandeling volgt, zo mogelijk, meteen. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging. Bij uitgebreidere behandelingen informeren wij u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen één á twee maanden.
 Tandartspraktijk JG Heezen Burgemeester Goldbergstraat 29    7051CD VARSSEVELD    Tel: 0315-243050
BEHANDELING