T A N D A R T S P R A K T I J K   J. G.  H E E Z E N
Doe uw mond open Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Informatiepunt Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,90 per gesprek). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT. Klachtenregelingen Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij: de KNMT-klachtenregeling waar de tandarts bij is aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, waar de zelfstandig mondhygieniste bij is aangesloten. Deze regeling voldoet eveneens aan de eisen die de Wkkgz stelt.
 Tandartspraktijk JG Heezen Burgemeester Goldbergstraat 29    7051CD VARSSEVELD    Tel: 0315-243050
KLACHTEN