T A N D A R T S P R A K T I J K   J. G.  H E E Z E N
Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. De richtlijn praktijkhygiëne is hiervan een goed voorbeeld. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij. Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteed tijd en aandacht aan de volgende zaken: lezen vakliteratuur volgen van bij- en nascholing bijwonen intercollegiaal overleg bijwonen studiegroepen interne scholing kennistoetsen maken implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers bijwonen themaprojecten bezoeken klinische avonden Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.
 Tandartspraktijk JG Heezen Burgemeester Goldbergstraat 29    7051CD VARSSEVELD    Tel: 0315-243050
KWALITEIT