De tarieven in 2018 In 2018 gelden door de overheid vastgestelde maximum tarieven. Deze tarieven kunt u terugvinden op de site allesoverhetgebit.nl of in de tariefbeschikking van de NZa. Rekening en betaling in 2018: Menzis (en Anderzorg), Coöperatie VGZ (VGZ, Univé, IZZ, IZA, UMC), Achmea (Zilv Kruis, Avéro): o De basisverzekering (volledige (klik-)prothese en jeugdzorg): kan door ons meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. o De volwassenzorg (evt aanvullend verzekerd): de facturering hiervan hebben wij overgedragen aan Infomedics. Infomedics incasseert het verzekerde deel van de kosten bij uw zorgverzekeraar en het niet-verzekerde deel (dmv digitale nota) bij u. Hier vindt u de betalingsvoorwaarden van Infomedics. Bij de volgende zorgverzekeraars kunnen wij in 2018 100% digitaal declareren: o CZ, Delta Lloyd, OHRA De zorgverzekeraar verrekent het niet-verzekerde deel van de kosten met u. Als uw zorgverzekeraar hierboven niet vermeld staat, ontvangt u van ons een (evt digitale) nota. Wij verzoeken u de nota rechtstreeks aan ons te betalen. Daarbij  hanteren wij de KNMT- Betalingsvoorwaarden. Na opsturen van de notaspecificatie aan uw zorgverzekeraar ontvangt u van uw zorgverzekeraar het door u verzekerde deel van de kosten terug. Op de site van de NMT allesoverhetgebit.nl vindt u een vergoedingzoeker waar u snel en makkelijk kunt nakijken wat u wel en niet vergoed krijgt van uw verzekeraar.
T A N D A R T S P R A K T I J K   J. G.  H E E Z E N
 Tandartspraktijk JG Heezen Burgemeester Goldbergstraat 29    7051CD VARSSEVELD    Tel: 0315-243050
TARIEVEN