De tarieven in 2019 In 2019 gelden door de overheid vastgestelde maximum tarieven. Deze tarieven kunt u terugvinden op de site allesoverhetgebit.nl of in de tariefbeschikking van de NZa. Rekening en betaling in 2019: De jeugdzorg (wordt vergoed uit de basisverzekering) kan door ons meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Volwassenzorg: o Met Menzis hebben wij een contract voor de volledige (klik-)prothese afgesloten. De prothese wordt door ons rechtstreeks bij Menzis gedeclareerd. De zorgverzekeraar verrekent het niet-verzekerde deel van de kosten met u. o Bijna alle andere volwassenzorg (evt aanvullend verzekerd): de facturering hiervan hebben wij overgedragen aan Infomedics. Infomedics incasseert het verzekerde deel van de kosten bij uw zorgverzekeraar en het niet-verzekerde deel bij u. Hier vindt u de betalingsvoorwaarden van Infomedics. o Als u niet wilt dat wij via Infomedics declareren, ontvangt u van ons een (evt digitale) nota. U betaalt de nota rechtstreeks aan ons. Daarbij  hanteren wij de KNMT- Betalingsvoorwaarden. Op de site van de NMT allesoverhetgebit.nl vindt u een vergoedingzoeker waar u snel en makkelijk kunt nakijken wat u wel en niet vergoed krijgt van uw verzekeraar.
T A N D A R T S P R A K T I J K   J. G.  H E E Z E N
 Tandartspraktijk JG Heezen Burgemeester Goldbergstraat 29    7051CD VARSSEVELD    Tel: 0315-243050
TARIEVEN